از اهمال کاری تا اقدام

از اهمال کاری تا اقدام

بدون شک یکی از بزرگترین مشکلات امروز خیلی از افراد، فاصله زمانی بین تصمیم گرفتن تا اقدام کردن می باشد، خیلی از ما شاید برنامه ریزهای بسیار خوبی باشیم،ولی متاسفانه اقدام کننده و عمل گرای خوبی نیستیم، و برای عملی نمودن یک تصمیم مدت ها اهمال کاری می کنیم.  روزها و یا شاید هفته ها […]